[an error occurred while processing this directive]

1-Fasmotorer

  CSM FFD  
    
 

ALLMÄNT
För att en elmotor skall vara självstartande krävs ett roterande fält i motorn. I en 3-fasmotor åstadkommes detta genom fasförskjutningen i de tre faserna. I en 1-fasmotor krävs en extra lindning som matas med en spänning fasförskjuten i förhållande till spänningen över huvudlindningen. Denna fasförskjutning kan åstadkommas på olia sätt. 1-fasmotorerna brukar indelas efter sättet att alstra denna fasförskjutning.

 

1-FAS MOTOR MED DRIFTKONDENSATOR
En kondesator med låg kapacitans är permanent ansluten i serie med hjälplindningen. Startmomentet är lägre än för motorer med startkondensator. Driftprestanda är goda. Denna typ är till exempel lämplig till fläktar och centrifugalpumpar.

 

1-FAS MOTOR MED START OCH DRIFTKONDENSATOR
I detta fall är motorn försedd med två kondensatorer varav den ena bryts bort efter start av en centrifugalbrytare eller ett relä när motorn kommit upp i varv. Kondensatorerna är dimensionerade så att de medan den fast inkopplade kondensatorn äe dimensionerad med tanke på goda egenskaper i normal drift.

 

FFD
FFD enfasmotorer med driftkondensator är tillverkade enligt europeisk standard IEC 34-1. Motorerna är i lättmetall, målade svarta och har löstagbara fötter.

 

LEVERANSTID
Från lager

 

CSM
CSM enfasmotorer med start- och driftkondensator och startrelä är tillverkade enligt europeisk standard IEC 34-1. Motorerna är i lättmetall ej målade.

 

LEVERANSTID
Upp till 2.2 kW normalt från lager.

 

 
[an error occurred while processing this directive]