Cylindriska rullager

  • Enradiga rullager serie N, NJ,NU,NUP

Cylindriska rullager med undantag av fullrullager är isärtagbara varigenom montering och demontering underlättas.