Skicka en offertförfrågan

Hittar du inte vad du söker?
Kontakta någon av våra duktiga säljare, så hjälper vi dig att leta upp det du behöver!

 

  Kontakta oss

  Telefon +46(0)320-20 98 80
  Journummer +46(0)320-20 98 49
  E-post info@kabetex.se

  Adress Lyddevägen 33, 511 58 Kinna

  Personuppgiftspolicy inför implementering av GDPR

  ”General Data Protection Regulation”

  Nedan beskrivs hur Kabetex Kullager & Transmissioner, org.nr: 556254-1523, med adress; Box 21, 511 21 Kinna. (”Kabetex”, ”oss”, eller ”vi”), behandlar personuppgifter.

  1. Personuppgiftspolicyns omfattning

  • a) Integritetsskydd är en prioriterad del av vårt åtagande gentemot våra kunder, leverantörer och övriga kontakter, Därför är det viktigt för oss, att vi försäkrar oss om att vi följer de lagar och regler som skyddar Era personuppgifter och att vår behandling av dessa sker på ett korrekt sätt.
  • b) I vår personuppgiftspolicy, förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem hos oss. Vi redogör även för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och rättigheter Du/Ni har i relation till den. Vi ber Dig/Er att läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra Dig/Er införstådd med dess innehåll.
  • c) Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Kabetex är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina/era personuppgifter. Det innebär även att det är till oss som Du/Ni skall vända er med frågor och eventuella synpunkter, eller om Du/Ni vill utnyttja någon av de rättigheter Du/Ni har i förhållande till vår hantering av era personuppgifter.

  2. Personuppgifter som behandlas

  • a) Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till Dig/Er som kund/leverantör eller kontaktperson hos dessa, till Kabetex:
   a. namn
   b. adress
   c. e-postadress
   d. telefonnummer samt
   e. uppgifter som Du/Ni lämnar i kontakter med oss på Kabetex.
   f. uppgifter om uppdragsgivare eller arbetsgivare, dess adress och din titel
  • b) Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till Dig/Er som anställd hos någon av våra samarbetspartners.
   a. namn
   b. e-postadress
   c. telefonnummer samt
   d. uppgifter om din uppdragsgivare eller arbetsgivare, dess adress och din titel.
  • c) Dessutom kan vi komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till Dig som kontaktar oss via vår hemsida, (och inte faller in under punkt 2a och 2b ovan):
   a. namn
   b. e-postadress
   c. telefonnummer samt
   d. uppgifter som du lämnar i dina kontakter med oss.

  3. Ändamålet med hanteringen av personuppgifter och rättsliga grunder

  • a) Personuppgifter som vi behandlar och hanterar och som kan hänföras till Dig som kund eller dennes kontaktperson eller anställd, hanteras för ändamålet att nå ut med marknadsföring av våra produkter och tjänster samt därtill relaterad information till Dig/Er. Denna hantering av personuppgifter sker på basis av Ditt samtycke.
  • b) Personuppgifter som vi behandlar och hanterar och som kan hänföras till Dig som kund eller dennes kontaktperson eller anställd, behandlas och hanteras för ändamålen att upprätthålla affärsrelationer, genomföra kundundersökningar, administrera avtal med Din arbetsgivare, arrangera utbildningar och informationsträffar samt att marknadsföra våra produkter och tjänster. Denna hantering av personuppgifter sker på basis av vårt berättigade intresse av att utföra sådan personuppgiftshantering.
  • c) Personuppgifter som vi behandlar och hanterar och som kan hänföras till Dig som anställd av någon av våra samarbetspartners, hanteras för ändamålet att upprätthålla affärsrelationer och administrera avtal med Din arbetsgivare. Denna hantering av personuppgifter sker på basis av vårt berättigade intresse av att utföra sådan personuppgiftshantering.
  • d) Personuppgifter som kan hänföras till Dig som kontaktar oss via vår hemsida, denna behandling sker på basis av ditt samtycke.

  4. Lagring av personuppgifter

  • a) Vi lagrar personuppgifter som kan hänföras till Dig som kund / leverantör till Kabetex, så länge vi har Ditt samtycke att behandla och hantera dessa uppgifter. Uppgifter som hänförliga till kontakt via vår hemsida, sparas dock som längst i 18 månader från den senaste kontakten.
  • b) Vi lagrar personuppgifter som kan hänföras till Dig som kund, leverantör, samarbetspartner, dess kontakt, eller anställd, så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med hanteringen av dessa. Om vi informeras om att Din ställning som relevant kontakt hos vår kund, leverantör eller samarbetspartner upphör, bevarar vi endast sådana personuppgifter som vi behöver för att administrera avtal med din arbetsgivare (eller tidigare arbetsgivare).
  • c) Vi behandlar alltid personuppgifter så länge och i den utsträckning vi är skyldiga att göra det enligt lag. d) I den mån dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla ändamålet enligt (punkterna 3 a-d), anonymiseras eller raderas dessa uppgifter.

  5. Mottagare

  Då vi anlitar verksamheter utanför Kabetex, t.ex. bolag som tillhandahåller hantering av hostingtjänster och andra IT- och molntjänster, kan era personuppgifter bli tillgängliga för dessa bolag. I sådana fall ingår det ett personuppgiftsbiträdesavtal, som säkerställer att era personuppgifter behandlas endast i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

  6. Dina rättigheter

  • a) Du/Ni har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig/Er, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter samt även information kring personuppgifterna och vår hantering av dessa.
  • b) Du/Ni har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör er rättade av oss utan onödigt dröjsmål. Ni har även med beaktande av ändamålet, rätt att i vissa fall komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • c) Du har rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett felaktigt eller olagligt sätt.
  • d) Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall. Om du t.ex. bestrider personuppgifternas korrekthet kan du kräva att vi begränsar behandlingen av dem under den tid det tar för oss att kontrollera om uppgifterna är korrekta.
  • e) Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter som sker på basis av Kabetex berättigade intresse. Om så sker måste vi påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter för att få fortsätta hanteringen av dina personuppgifter.
  • f) Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen sker för direkt marknadsföring. Vid sådan invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det ändamålet.
  • g) Du har rätt att under vissa omständigheter få ut dina personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig, i ett elektroniskt format som är allmänt använt. Du har rätt att överföra sådana uppgifter till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet)
  • h) Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter, är du välkommen kontakta oss. Du har också rätt att klaga på behandlingen av dina personuppgifter genom att lämna in klagomål till Datainspektionen.

  7. Tillägg och ändringar

  Vi kan komma att göra ändringar och tillägg i denna personuppgiftspolicy. Om vi gör det, kommer vi att publicera den uppdaterade policyn på vår hemsida. Om så sker, ber vi dig att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn.

  8. Kontakta oss

  För att uppdatera, rätta eller radera uppgifter vi har om dig eller nyttja rättigheter som tillkommer dig enligt ovan, är du välkommen att kontakta oss på gdpr@kabetex.se

  Denna personuppgiftspolicy gäller från och med 25 Maj 2018

  Cookies

  Den här sajten använder cookies

  Det betyder att en liten textfil, en cookie (kaka) lagras i din webbläsare. Nästa gång du besöker vår sajt så känner kakan igen dig. Inga personuppgifter (namn, e-post, IP-adresser eller liknande) lagras och vi följer inte dig som enskild person utan du förblir helt anonym.

  Två olika sorters cookies används:

  • » en permanent cookie som ligger kvar på din dator under en bestämd tid
  • » en sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida, försvinner när du stänger din webbläsare

  Vi använder analysen till att se hur du använder vår sajt, vad du klickar på, vilka sidor du besöker. Detta gör att vi kan förstå dig som besökare bättre och hur du ska kunna få ut det mesta av ditt besök. Informationen vi samlar in kan komma att användas för att rikta annonser via Googles annonsnätverk. Vi använder oss även av tredjepartscookies från Facebook, Twitter och Google Plus som kan läggas till ditt id. Analysen finns tillgänglig för vårt företag och våra samarbetspartners.

  Sajten använder Google Analytics som analysverktyg och det vi lagrar är:

  • » tidpunkt för ditt första besök
  • » tid då du besökte sajten senast
  • » tidpunkt då ditt nuvarande besök påbörjades
  • » hur många gånger du besökt sajten
  • » kakan sätter ett unikt id på din webbläsare
  • » hur du hittade till sajten (trafikkällor)

  Stänga av cookies

  Om du inte vill får riktade annonser baserade på vilka sidor eller sajter du använder kan du stänga av insamlandet av kakor i den eller de webbläsare du använder (Chrome, Firefox, Safari osv). Detta kan du göra när som helst och du kan även ställa in att webbläsaren slutar tillåta cookies. Om du inte vill att Google Analytics ska placera ut kakor eller spåra hur du använder sajter så kan du ladda ner ett plugin.