Skicka en offertförfrågan

Hittar du inte vad du söker?
Kontakta någon av våra duktiga säljare, så hjälper vi dig att leta upp det du behöver!

 

  Kontakta oss

  Telefon +46(0)320-20 98 80
  Journummer +46(0)320-20 98 49
  E-post info@kabetex.se

  Adress Lyddevägen 33, 511 58 Kinna

  Automatsmörjning

  Kabetex lagerhåller och levererar automatsmörjning från tyska Perma-Tec; Classic, Futura, Nova, Star, Pro m.fl. för direktmontage eller slangmontage. Dessutom erbjuder vi även produkter ur Schaefflers sortiment av produkter för övervakning och underhåll.

  Perma Produktutbud

  Nedan finner ni det vi har på vår hylla, i Kinna!

  För att nå hela Permas utbud eller info kring deras standardsmörjmedel, klicka nedan.

  Produktkatalog Perma Egenskaper Fett/Olja

  perma CLASSIC kan användas för nästan alla smörjapplikationer där omgivningstemperaturen är mellan 0 och +40°. Den pålitliga konstruktionen är uppbyggd kring en elektrokemisk reaktion. Smörjtiden bestäms av kulören på aktivatorpluggen. Beroende på din applikation, kan du välja en tömningstid (av 120cm3 smörjmedel) på 1, 3, 6 eller 12 månader. Aktivatorpluggen genererar ett tryck (max 4 bar) som trycker kontinuerligt på kolven som i trycker ut smörjmedlet till smörjpunkten. Perma CLASSIC är dammtät, vattentålig och robust.

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma Classic

  Det automatiska smörjsystemet perma FLEX finns i två praktiska storlekar (60 cm³ / 125 cm³). Den kan användas för inom- eller utomhusapplikationer vid temperaturer från -20 ° C till +60 ° C. Inställningen av tömningsperioden är flexibel och kan justeras från 1 – 12 månader med vredet ovanpå smörjpatronen.
  perma FLEX levereras färdigmonterad och färdig att använda. Vrid helt enkelt vredet för önskat antal månader till önskad urladdningsperiod så aktiveras systemet. Den elektroniskt kontrollerade kemiska reaktionen kommer att bygga upp det tryck som är nödvändigt för att kontinuerligt förse smörjpunkten med nytt smörjmedel.

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma Flex

  perma FUTURA är det perfekta automatiska smörjsystemet för områden som kräver hygien eller för hårda driftsförhållanden som kan leda till korrosion av metallsmörjare eller elektroniska system. Dess tillförlitliga funktionsprincip är baserad på en elektrokemisk reaktion. Smörjperioden bestäms av färgkodade aktivatorskruvar. Beroende på applikationens krav kan du välja att tömma 120 cm³ under en period av 1, 3, 6 eller 12 månader. Aktivatorskruven genererar tryck (max 4 bar) som för kolven framåt och kontinuerligt injicerar små smörjmedel i smörjpunkten.

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma Futura

  perma Nova kan användas för alla applikationer som ligger inom ett temperaturområde från -20°C upp till 60°C. Tömningstiden (1 – 12 månader) kan enkelt programmeras genom att trycka på SET-knappen på NOVA-styrenheten. En temperatursensor mäter regelbundet omgivningstemperaturen och styrenheten beräknar den erforderliga gasproduktionen baserat på dessa data. Detta garanterar en kontinuerlig och kontrollerad tömning. perma NOVA består av en återanvändbar styrenhet, en smörjmedelsbehållare (LC) fylld med fett eller olja (med integrerad oljefästventil) och ett skyddskåpa. Perma NOVA LC finns i storlekar 65 cc och 125 cc.

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma Nova

  STAR VARIO batteridriven motorenhet med integrerad styrning och övervakning. Bildar tillsammans med valfri smörjpatron i lämplig storlek en komplett elektromekanisk enpunktssmörjare. Smörjpatroner finns att tillgå i fyra olika storlekar: 60cm³, 120cm³, 250cm³ och 500cm³. Användaren kan välja på tömningsperiod på 1, 3, 6 eller 12 månader. Med hjälp av LED-lampor har du full kontroll över enhetens status. Statuskontrollen sker enkelt och snabbt visuellt. Grön LED-lampa blinkar grönt var 15:e sekund för att indikera att allt fungerar. Skulle en röd LED-lampa blinka var 5:e sekund indikerar detta att åtgärd krävs i form av smörjpatronsbyte/batteribyte/felindikation.

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma STAR VARIO

  STAR VARIO BLUETOOTH har samma egenskaper som STAR VARIO kan också enkelt med Bluetooth-funktion manövreras/kontrolleras via mobilen med appen perma CONNECT

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma STAR VARIO BLUETOOTH

  STAR VARIO EX används för enpunktssmörjning av rull- och glidlager, glidstyrningar, öppna växlar, kuggstänger, spindlar, axeltätningar och kedjor i potentiellt explosiva områden. Tack vare sin exakta smörjmedelsdosering är Perma STAR VARIO EX bl.a. idealisk för smörjning av elmotorer där specifik mängd efterfrågas.

  Den fungerar oberoende av temperatur och tryck. Smörjpatroner finns att tillgå i fyra olika storlekar: 60cm³, 120cm³, 250cm³ och 500cm³

  Smörjsystemet kan som tidigare nämnts användas i potentiellt explosiva områden med gaser (upp till Zon 0 / Div 1) och damm (upp till Zon 20 / Div 1). Tack vare det ”egensäkra” batteripaketet STAR VARIO EX kan både batteripaketet och smörjpatron bytas direkt på plats.

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma STAR VARIO EX

  STAR VARIO EX BLUETOOTH har lika egenskaper som STAR VARIO EX men kan också enkelt med Bluetooth-funktion manövreras/kontrolleras via mobilen med appen perma CONNECT

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma STAR VARIO EX BLUETOOTH

  Till skillnad från perma STAR VARIO (med batteripaket) levereras perma STAR CONTROL med extern ström via kabel. Driftstatusen kan överföras till en PLC och utvärderas. De två integrerade driftsätten TIME och IMPULSE erbjuder flexibel användning. I TIME-läge baseras utsläpp av smörjmedel på driftstimmar. I IMPULS-läge fördelas en exakt definierad kvantitet så snart spänningen tillförs.
  PERMA STAR CONTROL består av en elektromekanisk drivenhet och en LC med 60, 120 eller 250 cm³ smörjmedel. Det önskade läget ställs in på enheten. Smörjningen är exakt och temperaturoberoende vid ett mottryck upp till 6 bar.

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma STAR CONTROL

  perma ULTRA är ett helautomatiskt smörjsystem, oberoende av temperatur och mottryck och levererar en mycket exakt smörjning. Med tre patronstorlekar (500ml, 750ml, 1000ml), med ett arbetstryck upptill till 50 bar samt med alternativ för tidsinställningar per vecka och månad, är perma ULTRA ett extremt mångsidigt och tillförlitligt smörjsystem som passar applikationer som kräver större smörjmängd eller där behovet finns att transportera fettet en längre sträcka pga. av applikationens beskaffenhet – alltför att garantera en säker smörjning (både för personsäkerhet och för applikationen). Kan fjärrstyras och programmeras med/via Bluetooth. Lämplig bl.a. i dragtransportörer, skaksiktar, bandtransportörer.

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma Ultra

  perma PRO MP-6 är ett batteridrivet flerpunktssmörjsystem. Användaren kan välja LC-enhetsstorlekar 250 cm³ och 500 cm³. Varje perma PRO kan programmeras för fettdosering i dagar, veckor eller månader, upp till en maximal doseringsperiod på 2 år. MP-6-distributören avger direkt utan tryckförlust och möjliggör rörförlängningar upp till 5 m. Max. arbetstryck; 25 bar

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma PRO MP-6

  Användaren kan välja LC-enhetsstorlekar 250 cm³ och 500 cm³. Varje perma PRO kan programmeras för utsläpp av smörjmedel i dagar, veckor eller månader, upp till en maximal doseringsperiod på 24 månader. MP-6-distributören levererar upp till 6 smörjpunkter direkt utan tryckförlust (max. 25 bar) och möjliggör användning av rörförlängningar upp till en längd av 5 m. perma PRO C MP-6 kan också användas i IMPULS-läge. Impulsen för smörjmedelsutsläpp kan styras PLC. Ström levereras via maskinen och kan PLC övervakas och kontrolleras.

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma PRO C MP-6

  perma PRO LINE är ett speciellt flerpunktssmörjsystem för linjära styrningar. Varje smörjmedelsutlopp kan anpassas till tillverkarens specifikationer. PRO LC finns i två storlekar (fylld med 250 cm³ eller 500 cm³ fett) och förser smörjpunkter med smörjmedel i upp till 2 år. Högtrycksuppbyggnaden möjliggör fjärrmontering med rörförlängningar upp till 5 m (per utlopp). Fjärrmontering ökar inte bara säkerheten på arbetsplatsen utan ger också pålitlig, flexibel och effektiv smörjning medan de är igång.

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma PRO LINE

  perma PRO C LINE är ett speciellt flerpunktssmörjsystem med 1 – 6 utloppsanslutningar för linjära styrningar. Smörjmedelsmängden  är flexibel. Varje uttag kan anpassas till tillverkarens specifikationer. PRO LC finns i två storlekar (fylld med 250 cm³ / 500 cm³ fett) och förser smörjpunkter med smörjmedel i upp till 2 år. Högtrycksuppbyggnaden möjliggör fjärrmontering med rörförlängningar upp till 5 m (per utlopp). Fjärrmontering ökar inte bara säkerheten på arbetsplatsen utan gör det också möjligt att smörja linjära styrningar medan de är i drift. perma PRO C LINE får sin kraft från maskinen och kan övervakas och styras via PLC.

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma PRO C LINE

  perma ECOSY är ett flerpunktssmörjsystem och levererar upp till 6 smörjpunkter med en fördefinierad mängd olja 0 – 9.999 ml/1000h. Styrningen av perma ECOSY tillåter tid, sensor eller impulsläge och kan anpassas till olika krav. Smörjpump och styrning är integrerade i en 7-liters plasttank. Den högpresterande perma ECOSY-pumpen gör att smörjpunkter upp till 10 m bort kan levereras med smörjmedel, t.ex. i svåråtkomliga och smutsiga områden.

  För ytterligare info, klicka nedan.
  perma ECOSY