Spårkullager

  • Enradiga serie 60, 62, 63, 618, 619
  • Spårkullager rostfria
  • Spårkullager i tum.

Enradiga spårkullager kan uppta radiella och axiella belastningar och lämpar sig för höga varvtal.