För senaste version av säkerhetsdatablad kontakta oss på telefon 0320-209880 eller på info@kabetex.se